To była wyjątkowa sesja, bowiem poza szeregiem spraw bieżących, jednym z jej punktów było głosowanie nad absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu w roku 2017. Jednak nim do tego doszło, o swoich działaniach na rzecz gminy w czasie od ostatniej sesji, mówili Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Sokół i Burmistrz Dziwnów – Grzegorz Jóźwiak. Tradycyjnie już, wątek inwestycji zreferował z-ca burmistrza, Łukasz Dzioch.

Następnie przystąpiono do wprowadzenia dotyczącego głosownia nad absolutorium. Piotr Sokół odczytał opinie przesłane prze Regionalną Izbę Obrachunkową, które w jednoznacznie pozytywny sposób oceniały stan finansów gminy i sposób ich wydatkowania.
Bieżący stan gminnej kasy przybliżyła Skarbnik Gminy, p. Grażyna Madońska. Zaraz potem miało miejsce głosowanie, które było jednogłośnie pozytywne. Po uzyskaniu absolutorium, Grzegorz Jóźwiak dziękował za obdarzenie go zaufaniem i docenienie podejmowanych wysiłków.

Mówił także o tym, że to głosowanie jest również wyrazem uznania dla wszystkich osób pracujących na rzecz gminy, bo – co podkreślił – każdemu z nas zależy na tym, aby gmina się rozwijała i aby żyło się w niej jak najlepiej.

Krzysztof Zawiliński
MOSiK Dziwnów