Przyszłoroczny budżet Gminy Golczewo jest największy w historii. Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 21 milionów, z czego ponad 18 milionów pochodzi ze środków zewnętrznych.

Wśród głównych zadań wymienić należy m.in. rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej do Gadomia i Kretlewa. Przebudowy doczekają się droga w Samlinie i ulica Spacerowa w Golczewie. W ramach kolejnego zadania drogowego rozpocznie się przebudowa dróg w Wysokiej Kamieńskiej, Wołowcu, Upadłych i „Osiedla kamieńskiego” w Golczewie.

Zaplanowana jest również poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie w ramach której zostanie wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą źródła ogrzewania, ponadto na budynku OSP w Golczewie i świetlicy w Kłębach zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Zostanie przeprowadzony remont drogi w Kłębach. Zaplanowano również wydatki na adaptację części budynku szkoły w Golczewie w celu budowy żłobka dla 20 dzieci do lat 3 oraz budowę świetlicy w Mechowie.

Ponadto wspólnie z Powiatem kamieńskim zostanie wybudowany chodnik w stronę cmentarza w Wysokiej Kamieńskiej.
A to nie koniec dobrych wiadomości dotyczących inwestycji w Gminie Golczewo w nadchodzącym czasie.

– W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naszej Gminie zaplanowaliśmy dwa zadania: termomodernizację szkoły w Wysokiej Kamieńskiej oraz zagospodarowanie plaży w Golczewie. Dodatkowo niedawno okazało się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenach wszystkich miejscowości wiejskich dzięki czemu zostaną wymienione stare oprawy na nowe energooszczędne. Dziękuję Pani Skarbnik Gminy, Annie Juncewicz – Adamczyk za duży wkład włożony w przygotowania przyszłorocznego budżetu oraz codzienną pracę i dbanie o finanse naszej Gminy.”– powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.