– Prace przy budowie nowoczesnej sali gimnastycznej w Wapnicy realizowane są zgodnie z harmonogramem – informuje Burmistrz Mateusz Bobek. Chodzi o obiekt, warty 3,5 mln złotych, który po latach  pozwoli na przeprowadzanie zajęć z młodzieżą w godnych warunkach. 

Jak informuje Burmistrz, obecnie zakończone zostały prace ziemne i powoli wyłaniają się pierwsze ściany nowego budynku. Teraz czas na kolejne etapy tj. instalacje sieci wodociągowej, kanalizacji, sieci gazowej i elektroenergetycznej.

Jestem pewien, że budowa sali przy szkole to dopełnienie oferty edukacyjnej dla społeczności szkolnej, które umożliwi wprowadzenie do oferty edukacyjnej szerokiej gamy zajęć i programów sportowo-rekreacyjnych. Wierzę, że to miejsce będzie również wykorzystywane do promowania w środowisku lokalnym idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wspólnej integracjiprzekonuje Mateusz Bobek. 

Co ważne, obiekt będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koniec prac przewidziano na maj 2023 roku.