Zakończyły się prace przy budowie chodnika w miejscowości Kodrąb w gminie Wolin. W ostatnich dniach roku 2017 oddano do użytku chodnik na odcinku od skrzyżowania drogi Kołczewo – Unin z drogą Kodrąb Kodrąbek do przystanku w Kodrąbiu, o łącznej długości ok 300 metrów.

Roboty zostały wykonane w terminie określonym w umowie. Wartość prac to ponad 97 tys. złotych. Także w przypadku tej inwestycji zrealizowana została ona w formule 50/50. Montaż finansowy polegał na wspólnym finansowaniu zadania przez Powiat Kamieński oraz Gminę Wolina.

Starostwo Powiatowe