Na blisko 93 mln złotych wyceniła prace związane z budową oczyszczalni w Międzyzdrojach firma SEEN Technologie sp. z o.o., która jako jedyna złożyła swoją ofertę w przetargu na największą inwestycję w historii Międzyzdrojów. To blisko 40 mln więcej niżeli przewidziano w kosztorysie. 

Cała wartość projektu tj. budowa i modernizacja oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na odcinku ponad 7,56 km międzyzdrojski ZWiK wycenił na 62,9 mln zł. Z tej sumy 32,6 mln zł miało wynieść dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja miała być realizowana do 2020 roku. W ramach projektu ZWiK planował modernizację węzłów mechanicznego, biologicznego oraz osadowego.

Dzięki tym działaniom 1515 nowych użytkowników miało zostać przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a oczyszczalnia zostałaby dostosowana do wymagań wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej 9/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych.