Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”. Aby wziąć w nim udział należy do 4 czerwca do godz. 16:00 przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na portalu internetowym www.bitwaregionow.pl. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do udziału w konkursie. 

Zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich można wysłać za pomocą formularza znajdujacym się na stronie: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ 

Regulamin konkursu – https://bitwaregionow.pl/regulamin/ 

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wydarzenie odbędzie się dnia 25 czerwca (sobota) na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim Wolińska 1, 72-400 Kamień Pomorski.