„W dobie rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu” Biedronka poinformowała o wygaszaniu świateł w swoich sklepach i wokół nich. Jak informuje sieć, kierownicy dyskontów zostali poinstruowani, jak wdrażać program „Dobra energia — oszczędzanie mamy w planie”. Ciemności — w określonych godzinach — zapadną nie tylko w sklepach i na parkingach, ale też w biurach i w…toaletach.

Ze względu na rekordowe ceny energii i ogrzewania, Biedronka zdecydowała się m.in. na wygaszanie oświetlenia w swoich placówkach, a także na czasowe wyłączanie klimatyzacji. Instrukcje trafiły do kierowników dyskontów.

Plan oszczędnościowy wprowadzany jest pod hasłem „Dobra energia — oszczędzanie mamy w planie!”. „Przygotowaliśmy dla pracowników wytyczne oraz dedykowane szkolenia, które określają konkretne zachowania, wskazówki oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronkach, a także wprowadziliśmy szereg technicznych optymalizacji. Warto wiedzieć, że zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5 proc. do 15 proc. rocznie” — mówi Natalia Rompska-Żuk, menedżerka ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

Oświetlenie wewnątrz marketów działa tylko w godzinach pracy sklepów, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych włączane jest tylko po zmroku. „Oświetlenie jest wyłączone poza godzinami pracy sklepu i towarowania. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane” — wyjaśnia sieć.