Działalność filii bibliotecznej w Wysokiej Kamieńskiej dobiega końca. Wszystko w związku z pandemią koronawirusa i nieustannie zmniejszającą się liczbą Czytelników. Istotnym powodem likwidacji jest również zły stan techniczny lokalu i zagrzybienie księgozbioru. Warunki tam panujące znacząco odbiegają od standardów funkcjonowania nowoczesnych bibliotek w obecnych czasach. Decyzję w sprawie zamiaru likwidacji podjęła Rada Miejska. 

27 października Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie zwróciła się do Burmistrza Gminy Golczewo o podjęciu działań zmierzających do likwidacji filii Miejsko – Gminnej biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej. Swoją decyzję podjęła uzasadniając to tym, iż działalność filii bibliotecznej w Wysokiej Kamieńskiej została czasowo zawieszona zarządzeniem dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z dniem 01.07.2020 r. w porozumieniu z organizatorem.

Główną przyczyną likwidacji biblioteki jest niska frekwencja osób z niej korzystających. Jak wynika ze statystyk, na przestrzeni ostatnich lat ilość wypożyczeń i czytelników znacząco zmalała. Przykładowo liczba czytelników w roku 2016 wynosiła 233 osoby, a w 2019 roku tylko 91 osób. Niska frekwencja nie stanowi podstawy do zaplanowania wydatków budżetowych umożliwiających przeprowadzenia generalnego remontu obiektu.

Istotnym powodem likwidacji jest również zły stan techniczny lokalu i zagrzybienie księgozbioru. Warunki tam panujące znacząco odbiegają od standardów funkcjonowania nowoczesnych bibliotek w obecnych czasach. Pomieszczenia wymagają generalnego remontu (wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej oraz grzewczej, odgrzybienie ścian). Brak odpowiednego ogrzewania spowodowało zawilgocenie księgozbioru przez co nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Likwidacja filii w Wysokiej Kamieńskiej nie oznacza pozbawienia czytelników możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać tak jak dotychczas ze zbiorów biblioteki w Golczewie, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej z biblioteki szkolnej. Księgozbiór filii został poddany gruntownej selekcji i częściowej likwidacji. Część książek, które nadawały się jeszcze do użytku zostały przekazane do miejscowej szkoły oraz do siedziby głównej biblioteki w Golczewie, wraz z wyposażeniem, które nadaje się jeszcze do użytkowania.