Burmistrz Dziwnowa informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z takiego transportu może być dokonane osobiście ustnie lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ul. Szosowa 5, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 4), (formularz poniżej), pod numerem telefonu 91 32 75 190, lub w formie elektronicznej na adres: boi@dziwnow.pl do dnia 25 marca 2024 roku.

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Na podstawie w/w zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 4 kwietnia 2024 roku), każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Cała informacja w formacie PDF jest dostępna w linku: BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO