W sali odpraw kamieńskiej komendy odbyło się spotkanie, podsumowujące pracę funkcjonariuszy naszego powiatu w 2017 roku. Udział w niej wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, Starosta Kamieński Józef Malec, burmistrzowie gmin powiatu kamieńskiego, a także przedstawiciele organów i instytucji współpracujących z Policją.

Przybyłych na odprawę gości i funkcjonariuszy przywitał Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak. Następnie zaprezentował on i omówił osiągnięcia jednostki w 2017 roku. Nakreślił także zadania priorytetowe dla komendy na najbliższe miesiące. Następnie Komendant Powiatowy podziękował zgromadzonym gościom za dotychczasową i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego. Pracownikom i funkcjonariuszom Policji życzył „dużo wytrwałości i sukcesów w realizacji codziennych zadań i obowiązków”.

Podczas spotkania głos zabrał również Starosta Kamieński – pan Józef Malec. Pogratulował funkcjonariuszom sukcesów. Podkreślił, jak znacząca jest rola współpracy między samorządami, a Policją. Dodał przy tym, że w powiecie kamieńskim współpraca ta jest bardzo dobra i owocuje stale rosnącym poziomem bezpieczeństwa, a także zadowoleniem wśród społeczeństwa. Starosta podziękował „wszystkim policjantom za ciężką, profesjonalną służbę. Dodał, że to właśnie „dzięki funkcjonariuszom mieszkańcy czują się bezpiecznie”.

Odprawę swoim wystąpieniem zakończył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski. Również on działania kamieńskich policjantów ocenił bardzo pozytywnie. Wskazał także na te słabsze strony i na kierunki działań na rok 2018. Podziękował wszystkim za zaangażowanie w służbę i ciężką pracę dla dobra społeczeństwa.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim