Rada Miejska w Dziwnowie, w trakcie najbliższej przyszłotygodniowej sesji ustali wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej – tj. hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie. Jak czytamy w projekcie uchwały, w związku z modernizacją obiektów zachodzi konieczność podwyższenia opłat.