Wszystkim, którzy nie pamiętają przypominamy! Od majowego weekendu w gminie Międzyzdroje ruszyła Strefa Płatnego Parkowania. Za parking w nadmorskim kurorcie zapłacimy do 30 września. Zgodnie z komunikatem, opłaty będą pobierane od 8 do 22.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania czynne do października. Poniedziałek – piątek 8:00 do 15:00, sobota 8:00 do 14:00, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje – I piętro pok. nr 4

Opłaty będą pobierane za parkowanie przy ulicach:

1) Turystyczna,
2) Promenada Gwiazd,
3) Ludowa,
4) Tysiąclecia Państwa Polskiego,
5) Ignacego Krasickiego,
6) Morska,
7) Bohaterów Warszawy,
8) Mikołaja Kopernika,
9) Gryfa Pomorskiego,
10) Wesoła,
11) Sportowa,
12) Zdrojowa,
13) Nowomyśliwska,
14) Polna,
15) Mickiewicza,
16) Jana Pawła II,
17) C.K. Norwida.

Zgodnie z cennikiem opłaty wynoszą: 

za pierwsze pół godziny parkowania 1,50 zł
za pierwszą godzinę parkowania 3,00 zł
za drugą godzinę parkowania 3,50 zł
za trzecią godzinę parkowania 4,00 zł
za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł
za bilet parkingowy dobowy 35,00 zł
za wykupienie bądź przedłużenie WAŻNOŚCI (aktualizacja na rok 2017 w BOSPP) elektronicznej karty parkingowej (dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje)   20,00 zł
za kartę parkingową abonamentową (ważna 2.05.2017-30.09.2017) 250,00 zł
za kartę parkingową specjalną   20,00 zł

1. Parkujący w SPP opłaca postój poprzez jedną z niżej wymienionych metod:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania (bilon),
2) dokonanie opłaty postojowej przy użyciu dostępnych wybranych aplikacji mobilnych (moBILET, SkyCash),
3) wykupienie w BOSPP karty parkingowej abonamentowej,
4) użycie WAŻNEJ elektronicznej karty parkingowej (wydrukowanie biletu z parkomatu).

2. Karta parkingowa abonamentowa – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w obszarze funkcjonowania SPP. Karta parkingowa abonamentowa jest ważna do 30 września danego roku kalendarzowego.

Ubiegający się o kartę parkingową abonamentową obowiązani są :
1) okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
2) złożyć pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej abonamentowej (dostępny w BOSPP lub na stronie internetowej www.zosmiedzyzdroje.pl ),
3) dokonać opłaty w BOSPP w wysokości 250,00 zł (gotówka).

3. Karta parkingowa specjalna – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi w SPP, tj.:

1) Straż Miejska,
2) Służby prowadzące eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych,
3) Służby komunalne.

Ubiegający się o kartę parkingową specjalną obowiązani są :
a) okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
b) złożyć pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej specjalnej (dostępny w BOSPP lub na stronie internetowej www.zosmiedzyzdroje.pl),
c) dokonać opłaty w BOSPP w wysokości 20,00 zł (gotówka),
d) okazać dokumenty uprawniające do ubiegania się o zerową stawkę opłat.

4. Elektroniczna karta parkingowa – karta zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, uprawniająca do wydrukowania jednego bezpłatnego biletu na godzinę postoju w SPP w każdym parkomacie w danym dniu. Przyznawana jest na pisemny wniosek, mieszkańcom gminy Międzyzdroje, którzy są właścicielem lub dysponują pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego. Elektroniczna karta parkingowa przysługuje tylko na jeden pojazd i jest ważna do 30 września danego roku kalendarzowego

Ubiegający się o Elektroniczną Kartę Parkingową obowiązani są :
1) okazać dowód osobisty,
2) okazać dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku wniosku o wydanie nowej karty dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu ,
3) złożyć pisemny wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności elektronicznej karty parkingowej (dostępny w BOSPP lub na stronie internetowej www.zosmiedzyzdroje.pl),
4) dokonać opłaty w BOSPP w wysokości 20,00 zł (gotówka),
5) jeżeli właściciel nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym dołączyć kserokopię dokumentów uprawniających do ubiegania się o elektroniczną kartę parkingową (umowa kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego)

UWAGA !!!
Istnieje możliwość przedłużenia ważności Elektronicznej Karty Parkingowej zakupionej w poprzednich sezonach. Należy przedłożyć ww. dokumenty oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł. Wyżej wymienione karty do nabycia od 18 kwietnia 2017 r. w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.