MON pracuje nad podniesieniem stawek uposażeń dla żołnierzy niezawodowych – WOT i rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach. Pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie. Stawki wzrosną nawet o 19,9 proc. dla szeregowych.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zaproponowano w nim nowe stawki uposażeń zasadniczych – czyli bez różnego rodzaju dodatków, np. funkcyjnych – dla żołnierzy niezawodowych (żołnierzy WOT oraz aktywnej i pasywnej rezerwy).

Proponowane stawki podano w postaci uzależnionych od stopnia wynagrodzeń za dzień służby w jednostce, np. udziału w ćwiczeniach. Przykładowo:

  • wynagrodzenie dla niezawodowego szeregowego ma wynieść 169 zł za dzień służby,
  • dla sierżanta – 201 zł,
  • porucznika – 235 zł,
  • pułkownika – 331 zł,
  • generała dywizji – 451 zł.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wzrost uposażeń dla żołnierzy niezawodowych jest konsekwencją podniesienia uposażeń żołnierzy zawodowych, które weszło w życie na początku roku. Podwyżki dla żołnierzy zawodowych wyniosły wtedy od 15,2 proc. do 25,4 proc. względem ubiegłorocznych uposażeń.

Jeśli chodzi o obecnie planowane podwyżki dla żołnierzy niezawodowych, mają one wynieść od 16,8 proc. do 19,9 proc. względem ubiegłorocznych stawek w korpusie szeregowych, dla podoficerów wzrosną zaś od 10,3 proc. do 19,7 proc. Korpus oficerów ma otrzymać podwyżkę w wysokości 7,5 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.