Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w Wysokiej Kamieńskiej powitano nowego dyrektora placówki, którym została pani Beata Pastryk.

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński wspólnie z zastępcą Andrzejem Swatowskim podziękowali za dotychczasową współpracę pani Agnieszce Jasik pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora i złożyli jednocześnie gratulacje Beacie Pastryk.

Nowa dyrektor to wieloletni pedagog, której nieobce jest także doświadczenie w samorządzie. W kadencji 2010 – 2014 pełniła ona funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golczewie.

źródło:
UM w  Golczewie