Gmina Wolin ogłasza przetarg na atrakcyjne nieruchomości usługowe, położone w Wolinie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, są to tereny przeznaczone pod zabudowę usługową użyteczności publicznej i komercyjnej z ogólnodostępnym placem miejskim. Działki położone są na osiedlu „Nowy Wolin”, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, we wschodniej części miasta.