W czwartek w całym kraju policjanci ruchu drogowego mają prowadzić wzmożone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Szczególną uwagę mają zwrócić na zachowania kierowców w pobliżu przejść dla pieszych.

Kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazał, że w ramach działań funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyjrzą się zachowaniom samych pieszych.

– Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których dochodziło do potrąceń pieszych – podkreślił – Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa – tłumaczył.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Obowiązany jest też ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.