31 października 2018 roku nastąpi inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Nie zabijaj”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nadmierna prędkość i alkohol, to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki.

Inauguracja akcji „Nie zabijaj” rozpocznie się podczas briefingu prasowego zaplanowanego na dzień 31.10.2018 r. o godzinie 10:00 w Komendzie Głównej Policji. Akcja „Nie zabijaj” rozpocznie się równolegle z działaniami Policji pn. „ZNICZ 2018”.

W ramach akcji policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:

  • uświadamianie kierującym zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczeń dozwolonej prędkości, a w szczególności o negatywnych skutkach wypadków drogowych związanych z jej przekraczaniem;
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierujących;
  • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

źródło:
Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim