1 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska – Gryf Kamień Pomorski, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. 15 lipca br. zmiany te zostały zaakceptowane przez sąd i uzupełnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uczestnicy zebrania ponownym zaufaniem obdarzyli Mariusz Pszczółkowskiego (na zdj.), który na czteroletnią kadencję został wybrany Prezesem Zarządu. Przez kolejne cztery lata Funkcję Wiceprezesa Zarządu będzie pełnić Grzegorz Woźniak, Skarbnikiem Zarządu pozostała Anita Bachorek, funkcję Sekretarza Zarządu dalej będzie pełnić Piotr Beczak. W składzie Zarządu pozostał Paweł Pawlaczyk. Swoją chęć pomocy uzupełniając skład Zarządu zgłosiły także Panie Magdalena Majer oraz Kinga Liszka.

Wybrano także władze organu kontroli tj. Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się Elżbieta Borczyk, Tomasz Wikło oraz Anna Włodarczyk. W tym miejscu chwielibyśmy serdecznie podziękować Paniom Dorocie Krzywańskiej, Małgorzacie Gabryś-Kostur oraz Agnieszce Rajnerowicz oraz Panom Michałowi Niedworokowi, Robertowi Termanowskiemu za lata społecznej pracy na rzecz Akademii w bardzo trudnym początkowym okresie jej istnienia.

źródło:
Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski