Jadwiga Adamowicz mówi dość! – W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby oświadczam, że żadnego porozumienia z kandydatem na Burmistrza Panem Maślakiem nie zawierałam ani nie umawiałam się na jakiekolwiek układy z żadnym z kandydatów – zaznacza kandydatka.

Jadwiga Adamowicz oświadcza, że nie obiecywała żadnych stanowisk czy funkcji jakimkolwiek osobom, jak również nigdy nie mówiła o zwolnieniach w podległych jednostkach Gminy czy samym urzędzie. W ocenie kandydatki przekazywane w takiej formie informacje są nieprawdziwe i mają na celu obniżenie mojego zaufania społecznego wśród Wyborców.