W imieniu Społecznej Powiatowej Rady Kombatanckiej przy Staroście Kamieńskim oraz Komitetu Organizacyjnego Świąt Historycznych, Państwowych i Regionalnych w Kamieniu Pomorskim, serdecznie zapraszamy na obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, które odbędą się 2 września 2019 roku na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z przedstawionym programem:

10:50 zbiórka uczestników – pocztów sztandarowych, oficjalnych delegacji i mieszkańców

11:00 rozpoczęcie uroczystości Msza Święta – polowa w intencji Ojczyzny, okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek

12:30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica – spotkanie kombatantów z przedstawicielami samorządów, społeczeństwa i młodzieży, nadanie odznaczeń kombatanckich, wspólny poczęstunek, występ zespołu Relax.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zakładów pracy, szkół i placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń posiadających sztandary o oddelegowanie pocztów do wzięcia udziału w uroczystości.

Starostwo Powiatowe