Już od 4 maja przedsiębiorcy z części branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na tym jednak nie koniec, w grę wchodzi bowiem kolejne „postojowe”.

Od 4 maja pojawia się bowiem możliwość otrzymania od jednego do nawet pięciu świadczeń postojowych. Pomoc nie trafi jednak do wszystkich. O świadczenie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Mowa o 46 branżach, a w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Wsparcie trafi do biznesów, które działały przed listopadem 2020 roku i w przypadku obecnego lockdownu – przed 31 marca 2021 r. Jednym z warunków umorzenia składek i ubiegania się o kolejne postojowe jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc.

W tym celu należy porównać przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Co istotne – samo wsparcie będzie pomniejszone o pomoc otrzymaną na podstawie poprzednich rozporządzeń.

Nowe przepisy umożliwiają także zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień br. Stosowny wniosek należy złożyć Urzędowi do końca czerwca. Jednocześnie przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie ono w życie 4 maja – podaje Polska Agencja Prasowa.