W jednostkach wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża prowadzone jest cykliczne szkolenie elewów, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. W sobotę 5 marca uroczyste zobowiązanie wobec ojczyzny złożyło 35 marynarzy po ukończeniu szkolenia podstawowego w 8. Batalionie Saperów Marynarki Wojennej.

W jednostkach wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizowane jest szkolenie podstawowe elewów, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kolejne turnusy służby przygotowawczej szkolone są przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu i 8. Batalion Saperów z Dziwnowa. Po intensywnym szkoleniu w dziwnowskiej jednostce, podczas którego elewi zdobywali wiedzę i umiejętności żołnierskiego rzemiosła, przyszedł dzień złożenia zobowiązania wobec ojczyzny.

Złożenie przysięgi po ukończeniu służby przygotowawczej jest to ostatni krok do zawodowej służby wojskowej. Wyróżniający się podczas szkolenia żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar jednostki. Otrzymali także pisma gratulacyjne w których uznane zostało ich szczególne zaangażowanie, jakie włożyli w szkolenie podstawowe.