25 lat temu 1 września 1996 r. miał w Kamieniu Pomorskim szczególny charakter. Wówczas to w naszym mieście odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego związana z oddaniem do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wolińskiej – czytamy na stronie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Długoletnie problemy lokalowe kamieńskiej oświaty przeszły tym samym do historii. Gmach zajmowany dotąd przez „dwójkę” przy ul. Marii Konopnickiej 19 przejęło Liceum Ogólnokształcące, które pierwsze cztery lata swego istnienia (1962-1966) znajdowało się pod tym adresem, skąd przeniosło się na Plac Katedralny 5. Zabytkowy neogotycki gmach przy Placu Katedralnym mieścił w latach 1966-1996 oprócz LO także Szkołę Podstawową nr 1. Uczniowie młodszych klas „jedynki” uczyli się od początku lat 70. w baraku po półotwartym zakładzie karnym przy ul. Kopernika (dziś w miejscu tym znajduje się nowy budynek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). Ulokowanie tam części uczniów SP 1 miało być rozwiązaniem tymczasowym, które trwało 20 lat.

Barak symbolizował przez ten czas tragiczną sytuację lokalową kamieńskich szkół. Od 1 września 1996 r. cała „jedynka” znajduje się już na Placu Katedralnym. Na fotografii – wnętrze baraku Szkoły Podstawowej nr 1 przy Kopernika w latach 70. XX w. (fot. autor nieznany, dar Państwa Marii i Zygmunta Skuzów).

źródło:
MHZK