Przysięga wojskowa w Trzebiatowie i 20 nowych terytorialsów w regionie. Wierność i służbę Ojczyźnie ślubowali żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej co było zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia.

Wśród terytorialsów są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w różnym wieku, różnych profesji. Wszystkich łączy gotowość służby Rzeczypospolitej, ponieważ w sercu noszą Polskę. Uroczystość odbyła się na placu apelowym 142 batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie. To tutaj trwało 16 dniowe szkolenie podstawowe nowych żołnierzy – osób, które nigdy wcześniej nie miały na sobie wojskowego munduru. Szkolenie to ukończyło 20 osób. Kolejnych 17 zakończyło trwające 8 dni szkolenie wyrównawcze, adresowane do osób, które już były żołnierzami, policjantami lub ukończyły na studiach Legię Akademicką. 

« z 37 »

Żołnierze, od dziś przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalnych społeczności, z których się wywodzicie. Siła więzi łączącej Was ze społeczeństwem najlepiej oddaje motto Waszej formacji „Zawsze gotowi zawsze blisko”. Uczyniliście krok, który niesie za sobą dumę ze służby Polsce, dlatego wymaga się od Was dużo wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków. Swoją dotychczasową postawą, ukończonym niedawno szkoleniem potwierdziliście, że sprostacie stojącym przed Wami wyzwaniom. Żołnierze dziękuję za to, że w ten wyjątkowy sposób chcecie służyć Ojczyźnie. Dziękuję także rodzinom nowych żołnierzy, za to że ich wspieracie w tej służbie – powiedział Wojewoda.