Gmina Wolin uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy. Każdy kto chciałby wesprzeć obywateli Ukrainy, którzy dotarli lub dotrą na teren Gminy Wolin może skorzystać z konta Urzędu Gminy Wolin, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

Przelewy krajowe należy dokonywać na nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wolin numer rachunku 28 9393 0000 0000 0156 2000 0170

Przelewy zagraniczne należy dokonywać na nr rachunku bankowego: SWIFT/BIC:GBWCPLPP PL 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010

WAŻNE!!! w tytule przelewu należy wpisać: DAROWIZNA NA RZECZ
UCHODŹCÓW Z UKRAINY – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.