Na 20 stycznia 2019 roku Komisarz Wyborczy wyznaczył termin wyborów uzupełniających jakie w związku z wyborem wójta Radosław Drozdowicza odbędą się w okręgu nr 1 obejmującym część sołectwa Świerzno z miejscowością Świerzno od nr 1 do nr 74 oraz Będzieszewo.

W trakcie ostatniej sesji wybrano przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. Na czele komisji rolno – budżetowej stanie Ryszard Wojciechowski, komisją oświaty, kultury, służby zdrowia i spraw społecznych pokieruje Wioletta Gawęcka. Z kolei komisją petycji skarg i wniosków będzie przewodniczył Grzegorz Ryfa. Na czele komisji rewizyjnej stanął Waldemar Kaproń.

źródło:
fot. UG w Świerznie