Złożyliśmy wniosek o remont dróg Dworcowej i Jedności Narodowej w kolejnym etapie naboru przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło

Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Program Antysmogowy. Rozstrzygnięcie naboru tych wniosków nastąpi do końca br.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy przystani rybackiej w ramach z otaczającą infrastrukturą. To program, który jeżeli uda nam się zrealizować ze spółką Marina poprawi całe otoczenie.

 

Wystarczyło kilkanaście godzin, aby na Placu przy ulicy Kościuszki wandale zdewastowali zamontowane w ostatnim czasie elementy do zabaw dla dzieci

 

To projekt uchwały, który zabezpiecza działania gminy w zakresie różnego rodzaju wydarzeń i zdarzeń które miały miejsc, w sposób odpowiedzialny i konkretny. Wbrew temu co ostatnio przeczytałem na temat działań podejmowanych przez Gminę, pozwolę sobie zatrzymać się przy tym projekcie i przedstawić informacje, które ukażą Mieszkańcom i osobom zainteresowanym jakie podejmowaliśmy działania i z jakiego kryzysu finansowego wyszliśmy.

Dalece krzywdzącym jest to co przeczytałem, że my, Państwo jako radni zadłużamy gminę. Tego typu działań żadna z osób nie podjęłaby się. Mając na uwadze to co przechodziliśmy przez ostatnie 4 lata postaram się w sposób konkretny wszystko Państwu przedstawić. Uważam, że nasze decyzje prowadzą do tego, aby ta gmina wreszcie normalnie funkcjonowała.

Gmina do końca 2018 roku spłaciła zadłużenie w wysokości 8 mln 800 tys. zł. To zobowiązania, które zaciągnięto w latach 2008 – 2012 a nie 2014 – 2018! W 2019 roku gmina całkowicie spłaci kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę ponad 2,5 mln zł. Został on zaciągniety w 2009 roku. W tym roku również zostanie spłacona rata kredytu w kwocie 622 tys. zł, zaciągnięty w 2011 roku. Wykupiliśmy pierwszą serię obligacji na kwotę 1 mln zł. Do końca 2018 spłaciliśmy kredyt w BGK 1,5 mln zł, pożyczkę z WFOŚ 1,98 mln zł, kredyt w BGK 1,4 mln złotych. Aby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że wykupy tych obligacji, które są w seriach po 4 mln zł rocznie odsuwają nas od sytuacji która miała miejsce w latach 2006 – 2014.

Czym podyktowane są te działania? Zadłużeniem z tytułu wypłaty odszkodowania pogorzelcom, błędnie wydanych decyzji naszych poprzedników. Mówię to po to, aby pokazać Mieszkańcom i Radzie stan w jakim gmina się znalazła, niezależnie od nas tu obecnych. To obecna Rada wspólnie z pracownikami urzędu próbujecie sprawić aby gmina normalnie funkcjonowała. Kuryłło

 

Pozostały nam jeszcze roszczenia na kwotę dużo ponad miliona złotych. Nie zostały one prawomocnie zakończone, tak stanie się najpewniej w 2020 roku, nie wiemy jednak z jakim rezultatem. Staramy się, aby był on najkorzystniejszy dla lokalnej społeczności. ’

Są jeszcze dwie inne poważne sprawy, jedna z nich dotyczy uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w 2012 roku. Dotyczy ona zmiany, która zaingerowała częściowo w sposób możliwego zagospodarowania terenu należącego do jednego z właścicieli działek. Złożył on pozew, bowiem z jego ocenie nie może on wykorzystać je w taki sposób, jaki mógł przed zmianą tego planu. Linia obrony to podnoszone przez nas argumenty, iż ta zmiana nie była istotna aby powód mógł korzystać ze swoich terenów. Jeżeli Sąd oceni to niekorzystnie dla Gminy, to samorząd zostanie zobowiązany do wykupu zwrotnego działek od powoda. Jego roszczenia na poziomie składania pozwu w 2014 roku opiewają na sumę 3,12 mln zł nie licząc odsetek.

Trzecia sprawa to decyzja o rozbiórce jednego z budynków w Kamieniu Pomorskim w wyniku błędnej decyzji z 2006 roku. Pozew obciążyłby gminę na kwotę ponad miliona złotych. Do uprawomocnienia tego wyroku może dojść w 2020 roku. Łączna wartość odszkodowań ma wynieść ponad 5,5 mln złotych nie licząc odsetek oraz kosztów sądowych w sprawach które się pojawiają – Zbroja

 

Przesunięte mają być trzy serie obligacji i każda kosztuje 75 tys. zł. Za głosowało 11 osób, przeciw zagłosowała Monika Kosińska, związana z Arielem Juszczakiem.