1 maja (niedziela) przypada 18. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. 1 maja obchodzimy również Święto Pracy.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne. Wejście do UE poprzedzone było procesem akcesyjnym, którego zwieńczeniem było podpisanie w 2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego. Na jego mocy 10 państw Europy Środkowej i Południowej miało stać się członkami Unii.

Dla Pomorza Zachodniego akcesja to setki milionów złotych na inwestycje, bezpieczeństwo i rozwój. Nowe szpitale, ekologiczny tabor kolejowy, nowe instytucje kultury, obiekty turystyczne, programy społeczne oraz wiele innych działań!

W czerwcu 2003 r. ponad 3/4 Polaków głosujących w referendum opowiedziało się za członkostwem w UE. Dziś centrum Białegostoku zostanie z tej okazji przyozdobione flagami europejskimi, a na wyświetlaczach miejskich autobusów pojawi się napis UEtoMy. O godz. 9.00 na Rynku Kościuszki, przy pomniku Marszałka Piłsudskiego podniesiona zostanie flaga Unii Europejskiej. Natomiast o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo w intencji ojczyzny w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Dolistowskiej 17.

1 maja to także od ponad stu lat na całym świecie dzień w szczególny sposób poświęcony pracy i sprawom pracowniczym. Geneza święta sięga końca XIX w. i walki amerykańskich robotników o godne warunki zatrudnienia. W polskiej historii data 1 maja jako dzień manifestacji ludzi pracy pojawiła się w 1890 r., a tradycja ta żywa była także w II RP. Świętem państwowym 1 maja stał się w 1950 r.