Było tradycyjne wnoszenie sztandarów szkół, śpiewanie hymnu i wręczenie nagród dla najlepszych uczniów. Mimo to zakończenie roku szkolnego 2018/2019 do tradycyjnych nie należało. Wraz z końcem roku szkolnego zakończyła się 20-letnia historia gimnazjów i ostatecznie ten typ szkoły przestał istnieć.

To bardzo trudny moment, dziś żegnamy pewną historię polskiej oświaty. Historię, która miała miejsce przez ostatnie 20 lat, która również jest historią naszego miasta, wspólnoty szkolnej. Dziś na ustach uczniów, gości radość i uśmiech, bo po 10 miesiącach ciężkiej nauki przychodzą te wymarzone wakacje – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło – Dziś też po 20 latach żegnamy szkołę, miejsce, które wychowało kilka tysięcy osób. Za te kilka tysięcy osób młodego pokolenia, w większości obecnie osób dorosłych, chciałbym wszystkim nauczycielom, pani dyrektor z całego serca podziękować za wasz trud, pracę, sumienność i obowiązki. Dziękuje także za odwagę, która wierzę, że przyniesie pozytywny wydźwięk przyszłości, że będziecie docenieni. 

Koniec roku, to także pożegnanie z dyrektor