Dobiega końca kadencja, w której mam zaszczyt pełnić funkcję burmistrza Gminy Kamień Pomorski. W mojej ocenie był to niezmiernie trudny okres w funkcjonowaniu i rozwoju naszej Gminy. Czas, w którym musiałem zmierzyć się z zadaniem wyprowadzenia finansów publicznych z zadłużenia dorównującego niemal rocznym dochodom budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa nałożyła obowiązek wdrożenia programu postępowania naprawczego. Konsekwencją tej decyzji były bardzo poważne ograniczenia finansowe, a mimo to udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji.

Chcę, żeby te informacje dotarły do każdego domu, by wszyscy mogli ocenić moje starania. Przez ostatnie cztery lata poznałem Państwa potrzeby i oczekiwania. Zawsze wsłuchiwałem się w Wasze głosy i byłem otwarty na dialog. Nie unikałem trudnych tematów i nie przechodziłem obojętnie wobec pojawiających się problemów. Nie walczę o stanowisko dla siebie, ale chcę dalej być burmistrzem dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy.

Z Kamieniem Pomorskim związany jestem od dziecka. Tutaj zdobywałem swoje doświadczenie zawodowe, samorządowe i społeczne. Moją wielką pasją jest sport. Wiem jak wielkie znaczenie odgrywa w życiu i dlatego od wielu lat pracując społecznie staram się zachęcać, szczególnie najmłodszych, do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Praca dla społeczności lokalnej to przede wszystkim odpowiedzialność, a każdy kolejny dzień niesie za sobą nowe wyzwania. Chcę konsekwentnie i skutecznie dążyć do prowadzenia Gminy stabilnej ekonomicznie, stwarzającej perspektywy rozwoju i właściwe warunki życia. Po trudnym okresie naprawy finansów mamy duże możliwości przyspieszenia tempa rozwoju. Dlatego też zdecydowałem się ponownie ubiegać o stanowisko Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Pracę na tym stanowisku traktuję jako misję trudną, podlegającą weryfikacji, ale też pełną satysfakcji. Każdy mój sukces jest sukcesem Gminy. Podejmując decyzje zawsze będę kierował się dobrem wspólnym wszystkich Mieszkańców. Proszę Państwa o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu.

Wygrajmy Wybory. RAZEM osiągniemy wiele!
Z wyrazami szacunku
Stanisław Kuryłło

źródło:
KWW Nasza Gmina Nasz Powiat