Przygotowano dokumentację na tzw. „dziką plażę”. – Teraz możemy ubiegać się o dofinansowanie i realizować prace – Szefliński

Jedności Narodowej, Dworcowa – koszt szacunkowy 4 mln złotych.

Świetlica w Rekowie – 312 tys. złotych.

Wystawa von Kleista – koszt 2,5 mln złotych. Dofinansowanie 2,08 mln zł. Inwestycja obejmie muzeum jak i Dworek Kleista, z na który podpisano umowę bezpłatnego użyczenia budynku. – Nie było możliwe aplikowanie na samą wystawę, gdyż założeniem projektu było odtwórstwo obiektu, w którym niegdyś znajdowało się pracownia.

Spotkanie w sprawie programu naprawczego, który kończymy w ubiegłym roku. Wszystko jest możliwe dzięki programowi naprawczego, który ograniczył zadłużenie z 39 do 31 mln złotych przez okres 4 lat. Dzięki temu w przyszłym roku wraca fundusz sołecki.

– Zadłużenie dzięki działaniom podejmowanym przeze Burmistrza przez ten okres zmniejszyło się o 7,63 mln złotych – Szefliński