Gmina Świerzno informuje, iż trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za dostarczenie 137 nowych komputerów przenośnych. Będą one przekazane jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich.

„Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Informujemy, że została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację programu Granty PPGR. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Gmina Świerzno zakupi 137 nowych komputerów przenośnych wraz z ubezpieczeniem sprzętu na dwa lata. 

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Gmina Świerzno pozyskała na ten cel kwotę 354 008,00 zł., co stanowi dofinansowanie w wysokości 100 %.

WAŻNE! SPRZĘT KOMPUTEROWY PRZEKAZYWANY BĘDZIE BENEFICJENTOM W RAMACH UMOWY DAROWIZNY

Zadanie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu nr 898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”