Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim świętowało 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła włączyła się do udziału w „Rekordzie dla Niepodległej”, w której aż 20 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji ogłoszonej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

O godz. 11.11 cała społeczność uczniowska wraz z dyrekcją i nauczycielami zaśpiewała 4 zwrotki hymnu narodowego. Następnie przy udziale wiceburmistrza p. Leszka Szeflińskiego, odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. W montażu słowno-muzycznym uczniowie gimnazjum przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski , które doprowadziły do odzyskania przez kraj suwerenności i niepodległości, były recytacje wierszy oraz aranżacje pieśni patriotycznych. Młodzież zaprezentowała również prezentację multimedialną opowiadającą o drodze Polski do niepodległości, a także wywiady przeprowadzone z mieszkańcami naszego miasta, dotyczące patriotyzmu i Święta Niepodległości.

źródło:
Renata Krasuska