To ostatni rok programu postępowania naprawczego, proszę powiedzieć na ile udało się zrealizować wszystkie stawiane przed tą kadencją cele? 

Przed nami końcowy etap postępowania naprawczego. Okres jakiego nie życzę żadnemu z samorządów, gdyż dla prawidłowego funkcjonowania to nie lada wyzwanie. To szereg wyrzeczeń i bardzo trudnych decyzji, nie zawsze budzących zadowolenie Mieszkańców. Również dla mnie osobiście często było niezrozumiałe, dlaczego nie mogę wykonać niezbędnej inwestycji, bo nie pozwala mi na to program naprawczy.  Dziś mogę powiedzieć, że jest to już prawie za nami. Dla potwierdzenia tych słów, przypomnę, że w momencie, w którym obejmowałem funkcję, zadłużenie gminy wynosiło 89,54% relacji dochodów do wydatków. Na koniec 2018 roku, wyniesie 55,56%. Po raz pierwszy od kilku lat otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, co jest dowodem na to, że kierunek naszych działań był słuszny i zarazem jedyny dla gminy.

Brzmi optymistycznie, co w związku z tym zmieni się dla Mieszkańców?

Dla prawidłowego funkcjonowania od 2019 roku będziemy mogli realizować wiele zadań związanych z inwestycjami na terenie naszej gminy. Z racji wejścia w program postępowania naprawczego został zawieszony fundusz sołecki. Jednak już w tym roku przedłożę Radzie Miejskiej projekt uchwały dotyczący wysokości funduszu sołeckiego na rok następny. Wszyscy wiemy, jak ważne dla społeczności wiejskiej jest korzystanie z tego wsparcia.

Mówi Pan o zamierzeniach na 2019 rok. Rozumiem, że będzie Pan kandydować?

Tak, zamierzam ubiegać się o funkcję burmistrza naszej gminy. Ta kadencja, o czym już wspominałem kosztuje nas sporo wyrzeczeń i tak naprawdę, był to głównie czas wychodzenia z zadłużenia, które zastaliśmy. Nie jest tak, ze nie widzimy problemów, które dotyczą naszego życia codziennego. Ja widzę dziury w drogach, potrzebę ich całościowych remontów, potrzeby oświaty i innych sfer życia codziennego. Te wszystkie problemy nie wzięły się jednak z mojego zarządzania a z zastałej sytuacji. Nawet radni poprzednich kadencji nie zdawali sobie sprawy z wysokości zadłużenia.

Myślę, że dopiero następna kadencja pozwoli nam w pełni na realizację programu wyborczego i zamierzeń przedstawionych w 2014 roku, których cześć pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej udało nam się zrealizować. Warto tu chociażby wskazać przebudowę ulic Mieszka I, Chrobrego oraz Dziwnowskiej, na które to w budżecie nie było ani złotówki. Za chwilę rozpoczynamy modernizację kolejnych ulic. Przebudowaliśmy kilkaset metrów ciągów pieszych w centrum miasta: przy ulicy Mickiewicza, Plac Katedralny, Strzeleckiej, Orzeszkowej, a także w Sibinie, we Wrzosowie. Warto również wspomnieć o wprowadzeniu w naszej gminie reformy systemu oświaty. Stało się to „bezboleśnie”. Nikt nie stracił pracy, zmodernizowaliśmy budynek Gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną, tak by poprawić warunki nauczania w Szkołach Podstawowych, w których przybywają dzieci.

Nie kandyduję po to, aby spełnić swoje ambicje, lecz by miasto, w którym żyję, pracuję, mieszkam ja i moja rodzina, rozwijało się. Są wokół mnie ludzie, którzy mi zaufali stąd też decyzja o ponownym kandydowaniu.

Miejscowości Benice, Śniatowo, Giżkowo, Kukułowo oraz Stawno doczekały się czystej wody. A co ze świetlicami?

Po kilkudziesięciu latach udało się zmodernizować ten odcinek sieci wodociągowej. To jednak nie jest nasze ostatnie zdanie w kwestii inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Wbrew temu, co stara się wmawiać społeczeństwu, Kuryłło nie zapomniał o wsiach. Jeszcze w tym roku rozpoczną się dalsze prace związane z budową sieci kanalizacji rozdzielczej we Wrzosowie, zlikwidujemy też przestarzałe oczyszczalnie i osadniki imhoffa, np. w Rekowie.

W tym roku zbudujemy świetlicę w Miłachowie. Do końca tego miesiąca zostanie też złożony wniosek o budowę świetlicy w Rekowie oraz przebudowę świetlic w Buniewicach i Kukułowie.

Co z modernizacją oświetlenia?

Po przetargu, który odbył się na początku tego roku wyłoniliśmy wykonawcę, który ma przystąpić do realizacji zadania w marcu. Ma ono polegać na wymianie całego systemu oświetlenia z obecnego systemu sodowego na LEDowy, przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Inwestycja ma zostać wykonana do końca 2018 roku.

Skąd na to środki? Mowa tu o ponad 3,5 mln złotych

Będą one pochodziły z oszczędności jakie uzyskamy w wyniku wymiany systemu oświetlenia.

Hali produkcyjnej i pralni przemysłowej przy zakładzie w Buniewicach nie będzie, bo z mapy gminy znika zakład karny. Czuje się Pan oszukany?

Może nie oszukany, ale na pewno rozczarowany decyzją Ministerstwa. Przez ponad 2 lata podejmowaliśmy szereg działań, które pozwoliły nam na uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń. Podpisaliśmy już umowę. Wszystko odbywało się we współpracy z Zarządem Regionu Aresztu Śledczego. Stąd ta decyzja jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. To nie tylko miejsca pracy dla mieszkańców, ale tego typu obiekty zgodnie z założeniami miały służyć resocjalizacji skazanych.

Co z modernizacją ulicy Nowoogordowej? Dlaczego wszystko się przedłuża?

Po pierwsze, po wejściu na plac budowy okazało się, że stan techniczny tamtego odcinka sieci był tak fatalny, że wszystko przeciągnęło się w czasie. Po drugie pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem. Dziś mogę jednak zagwarantować, że do końca kwietnia wszystko zostanie wykonane.

Uda się z Nowoogrodową, dlaczego nie można zrobić równie potrzebnej Garncarskiej?

To w głównej mierze nie zależy od naszych chęci. Składa się na to wiele czynników. Oczywiście kwestie finansowe wchodzą w grę. We współpracy z okolicznymi podmiotami podjęliśmy szereg rozmów i działań, które mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pozwolą na poprawę stanu technicznego nawierzchni.

Główny problem to lokalizacja na tym terenie stacji transformatorowej, której właścicielem jest ENEA Operator, a którą należy przenieść lub zlikwidować. Na ten cel musielibyśmy przeznaczyć ponad 200 tysięcy złotych. W chwili obecnej jesteśmy po rozmowach, które mam nadzieję pozwolą wspólnie rozwiązać ten problem.

Jest szansa, że nie tylko ulica Kopernika zmieni swoje oblicze. Termomodernizacji doczeka się także przychodnia?

Podjęliśmy wspólnie z KTBS szereg działań, które mają na celu doprowadzenie zmiany wizerunku samego budynku jaki terenu otaczającego. W tym roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja wysłużonego budynku, która z pewnością w połączeniu z przebudową ulicy Kopernika pozwoli na zupełną zmianę wizerunku tej części miasta.

Trzymam także kciuki za starania Stowarzyszenia pani Jolanty Janik, które to ubiega się o środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę znajdujących przy tej ulicy obecnie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękuję za rozmowę.