Urzędnicy z Wolina rozważają wprowadzenie ograniczeń, w Golczewie nie przewidują takich posunięć. Poznaliśmy stanowiska kolejnych samorządów z naszego powiatu na znowelizowaną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozwala ona radom gmin wprowadzać ograniczenia w zakresie nocnej (między godz. 6 a 22) sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Nowelizacja  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych została we wtorek 6 lutego opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie w życie po 30 dniach od momentu ogłoszenia. Później samorządy będą miały pół roku na podjęcie stosownych uchwał w zakresie prawa lokalnego, o których mówi ustawa.