W Nowy Rok wchodzimy z nadzieją, wierząc że będzie on lepszy i przyniesie nam – obok nowych wyzwań – także wiele sukcesów. Życzymy Państwu, by 2023 rok był dla nas wszystkich rokiem wspaniałych pomysłów i przedsięwzięć.

Maciej Zieliński
Burmistrz Golczewa