Zgodnie z zapowiedziami, gmina Dziwnów ogłosiła zamiar zawarcia umowy z wolnej ręki związanej z całorocznym utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Dziwnów ze swoją spółką Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Oprócz tego 7 stycznia dowiemy się, kto w 2019 roku będzie zajmował się odbiorem nieczystości od Mieszkańców.

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak rozważał powierzenie sprzątania dziwnowskiej spółce już w maju tego roku. – Takie rozwiązanie pozwala na pozostawienie pieniędzy w gminie, a przede wszystkim pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy – mówił wtedy w rozmowie z naszą redakcją samorządowiec.

Jak widać po kilku miesiącach, decyzja w tej sprawie zapadła ostatecznie, gdyż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o zamiarze zawarcia umowy ze spółką ZWIK należącą do gminy. Za kwotę niewiele ponad miliona złotych netto, spółka będzie miała za zadanie oczyszczać jezdnie i chodniki, tereny zielone, parkingi, zatoki postojowe i zejścia na plażę. Ponadto w jej obowiązkach będzie konserwacja wiat przystankowych, zejść na plażę ławek, słupów ogłoszeniowych czy koszów na śmieci. Spółka będzie musiała się także uporać z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników i przejść dla pieszych, utrzymaniem cmentarza czy porządku na terenach zielonych.

Odmienną kwestią jest odbiór nieczystości od Mieszkańców. Rozstrzygnięcie ogłoszonego jakiś czas temu przetargu poznamy 7 stycznia 2019 roku.