Takie działania mają wpłynąć na bezpieczeństwo pracujących bezpośrednio przy budowie nowej „trójki”. Zmiany możemy zauważyć na całym odcinku. Część drogi zostało już sfrezowane.

Jak podkreśla GDDKiA chodzi o odsunięcie ruchu pojazdów od prac budowlanych. Wprowadzono także ograniczenie prędkości do 60 km/h. Inwestycja ma być gotowa do maja 2024 roku.