ZUS udostępnił specjalny kalkulator, który ma ułatwić przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz obliczenie należności. Kalkulator jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Docelowo będzie także udostępniony w programach Płatnik i ePłatnik.

W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

Kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc. Skorzystanie z niego jest bardzo proste. Wystarczy wprowadzić kilka kluczowych danych np. okres rozliczeniowy, formę opodatkowania, kwotę dochodu lub przychodu – wyjaśniła prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Kalkulator jest udostępniony na stronie internetowej ZUS. Docelowo będzie także udostępniony w programach Płatnik i ePłatnik.