Termomodernizacja oraz zagospodarowanie terenu – to najważniejsze elementy zakończonej rewitalizacji Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Inwestycja była możliwa dzięki unijnemu wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Termomodernizacją Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 objęto w sumie 7 obiektów placówki. Ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniono okna, a także instalację centralnego ogrzewania. Zagospodarowano przylegający teren, gdzie uporządkowano przyszkolne place, wybudowano nowe chodniki, zamontowano elementy małej architektury, a także wykonano nasadzenia oraz przebudowano zjazd z drogi gminnej. 

Koszt prac, które trwały od maja 2020 roku, władze gminy Golczewo oszacowały na ok. 6 mln zł. Unijne dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to blisko 3,9 mln zł. Gwarantowała je umowa podpisana pod koniec stycznia ub.r. 

Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.