Wkrótce absolwenci szkół podstawowych oraz szkół średnich będą musieli podjąć decyzję dotyczącą dalszej drogi kształcenia. W przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim zostaną uruchomione dwa nowe kierunki kształcenia.

➡Technik ekonomista, to nowa propozycja kształcenia w zawodzie w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Kierunek dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
🔹planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
🔹obliczania podatków,
🔹prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
🔹prowadzenia rachunkowości,
🔹wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

➡Z kolei w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim dostępny będzie nowy kierunek kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. Specjaliści w tym zawodzie mogą podjąć pracę w wielu miejscach, na przykład w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, prywatnych klinikach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych. Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych stale rośnie i to zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Odpowiadamy na potrzeby rynku pracy i konkretne zapotrzebowanie pracodawców. Nasza szkoła oferuje wykształcenie i zdobycie kwalifikacji w zawodach na poziomie szkoły branżowej, technikum czy szkoły policealnej. Ukończenie technikum umożliwia uczniom, którzy chcą się dalej kształcić, podjęcie studiów na wybranych przez siebie kierunkach, a w przypadku podjęcia pracy, zdobyte wykształcenie zawodowe, gwarantuje dobrze płatną pracę, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ponadto, w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus+, nasi uczniowie będą mogli realizować atrakcyjne praktyki zawodowe u zagranicznych partnerów. Obecnie mamy oferty odbycia praktyk zawodowych przez uczniów w takich krajach jak: Anglia, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Szwecja czy Włochy – informuje dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Jacek Golusda.

W przyszłym roku szkolnym kontynuowane będzie kształcenie w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia, w zawodzie kucharz i w oddziale wielozawodowym oraz w 5-letnim Technikum, w którym planowana jest realizacja kształcenia w kierunkach: technik programista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska oraz technik hotelarstwa.

źródło:
Powiat Kamieński