PSM I st. w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór kandydatów do szkoły na rok szkolny 2018/2019. O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą dzieci i młodzież, którzy w roku kalendarzowym 2018 kończą nie mniej niż 6 i nie więcej niż 16 lat. Szkoła prowadzi nabór na specjalizację: saksofon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, flet poprzeczny i akordeon.

Termin składania wniosków: 6 marca – 18 maja 2018r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej, dokument potwierdzający dane dziecka oraz nr pesel. Konsultacje dla kandydatów: wtorki i środy od 15.30 do 18.00 i soboty od 10.00 do 12.00 w okresie 17-28 kwietnia br. Termin badania przydatności: 19 maja 2018r. godz. 15.00 sala nr 8 w budynku szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski Wolińska 9b,
Sekretariat nr tel. 91 32 10 102 – czynny od wtorku do piątku w godz. 12.30 – 20.00
Sobota w godz. 8.00 – 16.00
strona internetowa: psmkamienpomorski.jimdo.com