W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji ławników sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Wolinie z prośbą o dokonanie naboru jednego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim do orzekania w sprawach rodzinnych. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.