Coraz więcej polskich miast wprowadza w życie uchwały krajobrazowe, które są kamieniem milowym w walce z wizualnym zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej. Burmistrz Międzyzdrojów dostrzega problem pojawiających się różnorodnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń i ich gabarytów, które swoim wykonaniem, kolorystyką nie spełniają standardów jakościowych i wizualnych, w takim też celu postanowił zapewnić ład wizualny w przestrzeni publicznej miasta i gminy Międzyzdroje. Stąd decyzja aby do miast, które wprowadziły uchwały krajobrazowe dołączyły Międzyzdroje.

Ustawa krajobrazowa (która została wprowadzona w życie w sierpniu 2015 roku), pozwala gminom  na wprowadzenie własnych uchwał określających zasady sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, w tym tablic, urządzeń reklamowych czy ogrodzeń.

– Nie chodzi nam o zakaz wywieszania szyldów czy reklam, ale uważamy że każdy kto swoimi działaniami wkracza w przestrzeń publiczną, powinien to robić na określonych zasadach. Reklamy nie mogą szpecić miasta i utrudniać życia mieszkańcom– mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Uchwała intencyjna, zezwalająca na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla Międzyzdrojów została podjęta podczas minionej sesji Rady Miejskiej.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów