Bez większych zastrzeżeń, zmodernizowane ulice Mieszka I, Kilińskiego i Kopernika dziś od godziny 16 zostaną oficjalnie otwarte dla wszystkich użytkowników. Gmina Kamień Pomorski zakończyła odbiór inwestycji wartej 7,9 mln złotych. 

Zadanie związane z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W październiku urzędnicy Wojewody Zachodniopomorskiego poinformowali Burmistrza Stanisława Kuryłło, iż w wyniku oszczędności przetargowych, gmina otrzyma 700 tys. złotych dodatkowych środków. Inwestycja została wykonana w formie Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa. Wykonawcą inwestycji jest turecka firma Gülermak.