Pomimo ograniczeń prędkości w Wolinie do 40 km/h niestety wielokrotnie można zauważyć nadużycia kierowców w tym zakresie co stwarzało niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych.

W pełni podzielając obawy Mieszkańców, Burmistrz Wolina po konsultacji z Policją zdecydowała się na wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w trzech miejscach w mieście Wolin:

👉 na ulicy Słowiańskiej został zamontowany próg zwalniający wraz ze znakami ograniczającymi prędkość do 20 km/h oraz lustra poprawiające widoczność przy wyjazdach z osiedla bloków wielorodzinnych,
👉 na ulicy Słowackiego przy ogródkach działkowych wprowadzono zakaz zatrzymywania się,
👉 na ulicy Spokojnej przy szkole podstawowej wyznaczono nowe przejście dla pieszych zwiększając bezpieczeństwo uczniów.

Aktualnie prowadzimy kompleksowy audyt w zakresie oznakowania drogowego w wyniku którego będziemy odnawiać i wymieniać znaki drogowe w całej gminie.Podejmowane działania mają zwiększyć bezpieczeństwo Mieszkańców, lecz pamiętajmy najlepsze oznakowanie i ograniczenia nie uchronią nas przed wypadkami, zachowujmy szczególną ostrożność na drogach! Dbajmy o siebie i innych! – mówi Burmistrz Wolina.