Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego. Przepisy składały się z dwóch projektów rządowych i jednego poselskiego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Pozwalają na utworzenie obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach o znacznie mniejszej liczbie mieszkańców niż dotąd.

Nowelizacja między innymi umożliwia utworzenie obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach liczących 200 lub 300 osób. Wcześniej w obwodzie do głosowania musiało mieszkać co najmniej 500 osób. Poza tym przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. To ostatnie było propozycją rządową.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowela Kodeksu wyborczego wprowadza także m.in. rozwiązania dotyczące bezpłatnych przewozów dla wyborców w gminach bez publicznego transportu. Według PiS, które zaproponowało te rozwiązania, mają one wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.