Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie z propozycją zmian traktatowych ograniczających między innymi prawo weta. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. 

W środę w Strasburgu Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE.

W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. W przyjętej rezolucji europarlamentarzyści opowiedzieli się za zmianą traktatów unijnych.

Przegłosowany dokument nie wprowadza żadnych zmian legislacyjnych. To zbiór opinii, refleksji, politycznych postulatów. Rozpoczyna jednak dyskusję na temat zmian traktowych. Teraz wszystko w rękach krajów Unii.

Sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), zalecającego zmiany traktatów unijnych zgodnie z zapowiedziami prezydencji hiszpańskiej – 12 grudnia trafi pod obrady Rady ministrów ds. europejskich. Według prezydencji hiszpańskiej, jest wystarczającą większość, żeby przekazać to dalej Radzie Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać Konwent.

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności – oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.