W związku ze zmianą zasad odbioru odpadów komunalnych przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Słajsinie, od 1 kwietnia 2023 r. odpady ulegające biodegradacji tzw. BIO z terenu Gminy Kamień Pomorski odbierane będą  w workach biodegradowalnych.

Worki udostępnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim Spółka z o.o w Biurze Obsługi Interesantów ul. Szczecińska 41a (budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym). Istnieje również możliwość wymiany pobranych wcześniej worków tradycyjnych na biodegradowalne. Kolejne worki będą wymieniane przy odbiorze odpadów na zasadzie „jeden za jeden”.

Równocześnie informujemy, że odpady ulegające biodegradacji nadal można gromadzić w pojemnikach koloru brązowego luzem lub w workach biodegradowalnych.

UM w Kamieniu Pomorskim