Urzędnicy Starostwa zachęcają wszystkich właścicieli zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie powiatu kamieńskiego, do składania wniosków o umieszczenie znaku informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie.

Wiele obiektów mimo zabytkowego charakteru, nie ma takiego oznaczenia, bądź znajdujące się na nich znaki są w złym stanie. Oznaczenie zabytków przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców i turystów na temat wartości danego obiektu. Będzie to również forma promocji dziedzictwa narodowego. Obiekty zabytkowe zyskają rozpoznawalność i ochronę prawną.

Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Decyzja administracyjna o umieszczeniu znaku na zabytku, wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do obiektu, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zainteresowani właściciele zabytkowych obiektów mogą składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.